Podmínky půjčování přívěsů-půjčovní řád

 

Základní podmínky

1) Půjčovna uzavírá s občanem či organizací (dále jen nájemce) Smlouvu o nájmu přívěsu

2) Řidičský průkaz sk. B (pokud hmotnost soupravy přesáhne 3500 Kg nutný B+ harmonizační kod 96, pokud 4250 Kg nutný BE)

3) Závěsné zařízení musí odpovídat hmotnosti obyt. přívěsu, nájemce je povinen dodržovat max. rychlost soupravy 80 nebo 100km/hod. dle typu přívěsu.
4) K zapůjčení přívěsu požadujeme předložit 2 platné doklady totožnosti (OP, PAS) a řidičský průkaz opravňující k řízení dané kategorie vozidel( praxe min. 2 roky).
5) Uhrazení poplatku za rezervaci ve výši 500,- Kč.

6) Nájemce je povinen používat ložní prádlo-povinná vlastní výbava v obyt. přívěsech.
 

Platební podmínky

1) Rezervace přívěsu na požadovaný termín (e-mail, tel.) platí pouze 10 dnů. Do této doby musí být uhrazena rezervační záloha ve výši 500,- Kč, která slouží jako blokace termínu. Pokud nebude záloha v uvedené době uhrazena, přívěs bude dále nabízen jako volný.
2) Částka půjčovného je hrazena před převzetím přívěsu.

3) Při vyzvedávání přívěsu se skládá vratná kauce v hotovosti  4.000,- Kč až 10 000 Kč(částka je upřesněna u popisu přívěsu nebo ve smlouvě) na případné škody způsobené nájemcem, atd.

4) Při zapůjčení na méně než tři dny účtujeme jednorázový servisní poplatek 300 nedo 500 Kč.

 

Předání a vrácení

1) Přívěsy se předávají v době Po-Pá 16:00hod až 19:00hod a So-Ne 10:00hod až 18:00hod, jinak dle dohody.
2) Přívěs musí být předán v odpovídajícím stavu uklizený a čistý. Při vrácení znečištěného přívěsu účtujeme částku 800,- Kč, při silném znečištění (olejem, barvou atd.) 3.000,- Kč.
3) Převzetí obytného přívěsu a seznámení s jeho obsluhou a užíváním trvá přibližně 45 až 60min

 

Storno rezervace

1) Pronajímatel je oprávněn zrušit rezervaci z důvodu odcizení nebo nečekaného poškození přívěsu v rozsahu, které brání v jeho řádném užívání. Jelikož toto nemůže pronajímatel nijak ovlivnit bude nájemci nabídnut jiný volný přívěs nebo vrácena záloha v plné výši.
2) Při stornování nájemcem 3 týdny před začátkem termínu se rezervační záloha vrací v plné výši.Po této době je záloha nevratná.

 

3) Při vyzvedávání obytného přívěsu se skládá vratná kauce od 6.000,- Kč na případné škody způsobené nájemcem, atd.
4) Rezervační záloha se při stornování 3 týdny před začátkem termínu vrací v plné výši. Po této době je záloha nevratná.

Více zde:https://vntrailers.webnode.cz/galerie-obytne-privesy/podminky-pujcovani/
Vytvořte si vlastní stránky zdarma:https://www.webnode.cz

Ochrana osobních údajů

1) Nájemce souhlasí s tím, aby pronajímatel jeho osobní údaje ukládal a používal za účelem naplnění smlouvy. Tyto osobní údaje budou poskytnuty třetím stranám pouze tehdy, pokud to pronajímatel bude považovat za nevyhnutelné k odvrácení nebo k vyhnutí se nezákonného či zákonem postižitelného jednání. Viz. soubor GDPR.

2) Předtím, než zákazníkům poskytneme jakoukoli formu pronájmu, je potřeba, abychom co nejlépe znali jejich aktuální situaci i celkovou finanční historii. Ověřujeme si o všech žadatelích o pronájem jak negativní, tak pozitivní data nahlížením do klientských registrů a externích databází.

 

Před jízdou s přívěsem doporučujeme přihustit zadní pneumatiky o 0.3 bar.

Každý nájemce si před převzetím přívěsu prověří 100% funkčnost zásuvky tažného zařízení. Pokud zjistíme nefunkčnost zásuvky nebude přívěs nájemci předán k užívání. Případná oprava zásuvky nebo elektroinstalace bude nájemci účtována sazbou 400kč/h s DPH

Podmínky půjčování obyt.přívěsů 

Základní podmínky

1) Řidičský průkaz sk. B (pokud hmotnost soupravy přesáhne 3,5 t nutný B+E)
2) Závěsné zařízení musí odpovídat hmotnosti obyt. přívěsu, nájemce je povinen dodržovat max. rychlost soupravy 80km/hod.
3) K zapůjčení obyt.přívěsu požadujeme předložit 2 platné doklady totožnosti (OP, PAS) a řidičský průkaz opravňující k řízení dané kategorie vozidel( praxe min. 2 roky).
4) Uhrazení poplatku za rezervaci ve výši 500,- Kč.
5) Vratná kauce 6.000,- Kč při převzetí obyt.přívěsu (hotovost nebo směnka).

Platební podmínky

1) Rezervace obytného přívěsu na požadovaný termín (e-mail, tel.) platí pouze 10 dnů. Do této doby musí být uhrazena rezervační záloha ve výši 500,- Kč, která slouží jako blokace termínu. Pokud nebude záloha v uvedené době uhrazena, obyt.přívěs bude dále nabízen jako volný.
2)Částka půjčovného je hrazena při převzetí obyt.přívěsu.
3) Při vyzvedávání obytného přívěsu se skládá vratná kauce 6.000,- Kč na případné škody způsobené nájemcem, atd.
4) Rezervační záloha se při stornování 3 týdny před začátkem termínu vrací v plné výši. Po této době je záloha nevratná.

Předání a vrácení

1) Obyt.přívěsy se předávají v doběPo-Pá 16:00hod až 19:00hod a So-Ne 10:00hod až 18:00hod, jinak dle dohody.
2) Obyt.přívěs musí být předán v odpovídajícím stavu uklizený a čistý. Při vrácení znečištěného obyt.přívěsu účtujeme částku 800,- Kč, při silném znečištění (olejem, barvou atd.) 3.000,- Kč.
3) Převzetí obytného přívěsu a seznámení s jeho obsluhou a užíváním trvá přibližně 45 až 60min.Více zde:https://vntrailers.webnode.cz/galerie-obytne-privesy/podminky-pujcovani/podminky-pujcovani-obyt-privesu/

Požadované příslušenství a doplňky nutno nahlásit při rezervaci.

(Uvedené ceny jsou smluvního charakteru a s DPH)