Archiv článků

08.11.2012 16:24

Pro tažení našich obytných přívěsů Vám stačí řidičské oprávnění skupiny B.Uvedená úprava odpovídá v případě skupiny B i B+E příslušným předpisům Evropských společenství (tj. Směrnici 91/439/EHS).

Skupina B : Podle § 81 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, přicházejí v úvahu v zásadě dva možné způsoby řízení jízdních souprav s řidičským oprávněním skupiny B. Písmena a)...

—————